Daniel Lempek

Manadżer

O sesji

Daniel jest człowiekiem pełnym pasji i siły do działania, sesja była dobrą okazją do pokazania jego temperamentu i osobowości. 

KONTAKT