Z A T O R Z E

Cykl zdjęć pt: „Zatorze” został zaprezentowany na wystawie indywidualnej w Galerii BWA w Olsztynie w dniach 20 listopada 2014 – 1 lutego 2015. Fotografie zostały zrealizowane w latach 2007-2014. Jest to subiektywny i osobisty portret dzielnicy w której żyję. Teksty do wystawy napisali: kurator wystawy „Zatorze”, dyrektor BWA w Olsztynie – Małgorzata Jackiewicz Garniec oraz Wojciech Prażmowski – wybitny Polski fotograf.

W audycji „Małe ojczyzny” prowadzonej przez Alicję Kulik miałem zaszczyt i przyjemność opowiadać o swoich fotografiach z Zatorza.

http://ro.com.pl/lukasz-pepol/01170557