Yetico

Fotografia katalogowa i ilustracyjna. Fotografie wykorzystano do stworzenia katalogu firmy.
Makijaż: Marta Potocka.
Pomoc, pomysły: Marlena Branicka, Michał Zdanowicz.
Projekt graficzny: Łukasz Słotwiński.

Yetico Komercyjne