Royal String Quartet

Kwartet smyczkowy.

Sesje fotograficzne