Radio Olsztyn

Sesja promocyjna, na bazie której powstała kampania Radia Olsztyn pt: „Dobre Nastawienie”. W kampanii wzięli udział główni dziennikarze i prezenterzy rozgłośni. Zakres: prasa, internet, billboardy.
Projekt graficzny: Jarosław Korzeniewski – www.artformat.pl

Polskie Radio Olsztyn S.A Komercyjne