Obram

Z 12 fotografii powstał kalendarz na rok 2012. Fotografia reklamowa.
Projekt graficzny: Przemysław Kozak – www.sonc.pl

Obram Komercyjne