Michelin

Wykorzystanie fotografii do stworzenia plakatów reklamowych dla firmy Michelin. Fotografia reklamowa.
Projekt graficzny: Tadeusz Burniewicz – www.burydesign.pl

Michelin Polska Komercyjne