Mamed Khalidov Collection

Fotografie z sesji Mameda Khalidova zostały wykorzystane przy tworzeniu nowej marki odzieżowej sportowca.
Zakres: strona www, plakaty, foldery, stojaki, gadgety, nadruki na odzieży.
Projekt graficzny: STUDIO GRAVITE, www.gravite.pl

Mamed Khalidov Collection Komercyjne