MMamed Energy Drink

Fotografie wykorzystano do stworzenia materiałów reklamowych marki: MMAMED Energy Drink.
Zakres: prasa, internet, plakaty, produkty, foldery, ulotki.
Projekt graficzny: Bartek Cirut.

Mamed Energy Drink Komercyjne