Hotel Krasicki

Sesja promocyjna/rekalmowa dla Hotelu Krasicki. Fotografie wykorzystano do promocji obiektu.
Zakres: prasa, internet.
Modele: Gabriela Zubowicz, Michał Bartkiewicz.

Hotel Krasicki, Lidzbark Warmiński Komercyjne