FRDL

Fotografie wykorzystano do stworzenia materiałów reklamowych Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Zakres: ulotki, foldery, strona internetowa fundacji. Fotografia reklamowa.
Projekt graficzny: Wojciech Kołakowski.

Komercyjne